Penetrasyon derecelendirme sistemi, 1900’lerin başında yarı katı asfaltların kıvamını karakterize etmek için geliştirildi. Penetrasyon derecelendirmesi, aşağıdaki asfalt betonu özelliklerini ölçer:

Pentrasyon Dereceli Bitüm, penetrasyon özelliği kullanılarak sınıflandırılan Bitümdür. Penetrasyon derecelendirmesinin temel varsayımı, asfalt ne kadar az viskoz olursa iğnenin o kadar derine nüfuz edeceğidir. Bitüm üretim ünitesinde vakum tabanının (vakumlu petrol rafinerilerinde distilasyon kulesi kalıntısından elde edilen Bitüm üretim hammaddesi) penetrasyon noktasına kadar oksidasyonu işlemi sırasında üretilen bitüm (bitümün sertliğini gösteren test türü) Belirtilen grupta Bitüm farklı derecelerde sınıflandırılır.

Penetrasyon Dereceli Bitüm, yol kaplamasında ve bazı endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ek işleme, diğer bitüm ürünleri derecelerini ve bunların uygulanmasını sağlar.

Penetrasyon derecelendirme temel avantajları ve dezavantajları aşağıda listelenmiştir.

Penetrasyon dereceleri, 120 – 150 gibi bir penetrasyon birimi aralığı (bir penetrasyon birimi = 0.1 mm) olarak listelenmiştir. AASHTO M 20 ve ASTM D 946’da belirtilen penetrasyon dereceleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

Penetrasyon Dereceli Bitüm Spesifikasyonu (AASHTO M 20 ve ASTM D 946)

Bitüm Spesifikasyonu Avrupa Standardı (BS EN 12591)